Onze organisatie

Als je een beperking hebt, kan het moeilijk zijn om je weer geaccepteerd te voelen in de maatschappij.
Kennissen en vrienden vallen weg en het is soms moeilijk zelf een dag zinvol in te vullen.
´t Oolderluk Hoes biedt een structurele, stimulerende en zinvolle dagbesteding voor mensen die liever niet binnen vier muren blijven zitten.
Tevens biedt ´t Oolderluk Hoes begeleiding in de thuissituatie, voornamelijk gericht op persoonlijke ontwikkeling: bv. leren omgaan met mogelijke beperkingen en stimuleren/activeren van sociale vaardigheden. 

't Oolderluk Hoes heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Alzheimer. 
 

In 2004 is ’t Oolderluk Hoes gestart met het bieden van dagbesteding. Eigenaresse Fennie Kelder, is vanaf haar achttiende werkzaam geweest in de ouderenzorg. Doordat de zorg in instellingen steeds zakelijker werd en zij als verzorgende niet meer voldoende tijd en aandacht kon geven aan de cliënten, is zij gaan nadenken hoe zij het anders zou kunnen doen. Deze mogelijkheid deed zich hierna al vrij snel voor. In een krantenartikel las zij dat een instelling voor ouderen op zoek was naar een boerderij, om samen een zorgboerderij mee op te starten. Zij heeft hierover contact met hen gezocht en na een aantal gesprekken is besloten om samen met de instelling, in het inmiddels verbouwde ouderlijk huis, Zorgboerderij ’t Oolderluk Hoes te starten.  

Vanaf januari 2008 is ´t Oolderluk Hoes zelfstandig en hanteert zij haar eigen werkwijze.