Onze missie

’t Oolderluk Hoes gaat uit van de humanistische mensvisie, oftewel een cliëntgerichte benadering. Dit houdt in dat ieder mens uniek is, zich kan ontplooien, zinvol is en er mag zijn.


Deze visie komt terug in de begeleiding van de cliënten, er wordt ondersteuning geboden bij het omgaan met hun beperkingen, de begeleiding heeft aandacht en respect voor de cliënten, zij leven zich in en veroordelen niet.

  

Doelstelling van ’t Oolderluk Hoes is het bieden van kleinschalige professionele dagbesteding, waarbij aandacht, respect en waardering voor de deelnemer/cliënt centraal staat en waarin de deelnemer geniet van een huiselijke sfeer, rust, ruimte en regelmaat.


De kwaliteit van Zorgboerderij ’t Oolderluk Hoes wordt gewaarborgd door middel van het kwaliteitssysteem zorgboerderijen vanuit de Federatie Landbouw & Zorg. Hiervoor heeft de zorgboerderij het kwaliteitskeurmerk ontvangen. Het kwaliteitssysteem wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld en eens in de drie jaar vindt er een audit plaats.