Onze missie

’t Oolderluk Hoes gaat uit van de humanistische mensvisie, oftewel een cliëntgerichte benadering. Dit houdt in dat ieder mens uniek is, zich kan ontplooien, zinvol is en er mag zijn.

Deze visie komt terug in de begeleiding van de cliënten, er wordt ondersteuning geboden bij het omgaan met hun beperkingen, de begeleiding heeft aandacht en respect voor de cliënten, zij leven zich in en veroordelen niet.

  

Het doel van de begeleiding is het aanbieden van dagactiviteiten en/of activerende begeleiding aan de cliënt. Onder dagactiviteiten wordt verstaan: het verrichten van werkzaamheden door de cliënt van uiteenlopende aard op het agrarische bedrijf en/of op de cliënt persoonlijk gerichte activiteiten. Via deze werkzaamheden en de begeleiding die de cliënt daarbij ontvangt, biedt ’t Oolderluk Hoes de cliënt de mogelijkheid om de mogelijke resultaten te behalen, waarbij persoonlijke ontwikkeling van de cliënt voorop staat. Onder activerende begeleiding wordt verstaan, dat de cliënt leert omgaan met mogelijke beperkingen en stimuleren / activeren van sociale vaardigheden.