Informatie

Om gebruik te kunnen maken van onze begeleiding is een indicatie vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg) nodig. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente (WMO) of bij het CIZ (WLZ).

Daarnaast is het ook mogelijk om particuliere afspraken te maken. 

Mocht u hier hulp bij nodig zijn, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. 

 

Documenten

- Klachtenreglement