Informatie

Financiering van de geboden begeleiding gaat via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) door de 
gemeente of via de WLZ (Wet Langdurige Zorg).  
Hierbij kan sprake zijn van ZIN (Zorg in Natura) en PGB (Persoons Gebonden Budget). 

Het sociale wijkteam dat werkzaam is in uw woonplaats kan u verder helpen met de aanvraag voor 
dagbesteding en individuele begeleiding. 

Bent u woonachtig in de gemeente Hardenberg? Dan kunt u via onderstaande link contact zoeken met het sociale wijkteam:
Samen Doen

Warme maaltijd en vervoer

Voor het gebruik van de warme maaltijd tijdens de dagbesteding, vragen wij een bijdrage van de cliënt. Bij de intake informeren wij u hierover. 

Documenten

- Klachtenreglement